Halmstad

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, Halmstad!
Welcome to Red Cross Youth, RCY, Halmstad!

//For information in English please scroll down//

Röda korsets ungdomsförbund är en självständig förening för barn och ungdomar som drivs av barn och ungdomar. Självklart är lokalföreningen i Halmstad inget undantag.

Men för vilka barn och ungdomar jobbar vi?

Var är vi?

Varför finns vi?

Hur kan vi finnas?

Och framför allt, vilka är vi?

Klicka dig vidare i vänsterspalten för att ta reda på det!

Har du redan bestämt dig för att du vill göra Halmstad, och därigenom världen, till en bättre plats? Bli då medlem genom länken här, det kostar endast 1 minut av din tid, vi vill ha din röst och engagemang, inte dina pengar.

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för oss att fortsätta göra påtagliga insatser för barn och unga i Halmstad, Sverige och resten världen!


English translation

Red Cross Youth is an independent association for children and youths, by children and youths. Naturally, Halmstads platform is no exception.

But for which children are we here for?

Why do we exist?

How do we exist?

But most important, who are we?

Please take part of this information, and more, by clicking on the titles in the left column

Have you already made up your mind about making Halmstad, and thereby the world, a better place? Become a member through the link here, it costs 1 minute of your time, we want your voice and participation, not your money.

Through your membership, you make it possible for us to continue to make significant efforts for children and young people in Halmstad, Sweden and the rest of the world!

 //image translation//

Love and respect – All kinds of support matters

Join us! It is free