Göteborg

Läxhjälp

 

Alla barn ska få de förutsättningar som behövs för att de ska kunna klara skolan. Alla barn ska också ha en lika chans i livet och att nå sin fulla potential. Våra läxhjälpsgrupper är så mycket mer än bara glosor och mattetal. Det är en plats där barn kan känna sig trygga och viktiga. Alla i grupperna är där frivilligt, det gäller både läxläsarna och läxhjälparna. Tillsammans skapar vi en miljö av möjligheter och förtroende där barnen är i fokus! De är självklart gratis och öppna för alla! Är du i behov av läxhjälp? Tveka inte att besöka oss!

Vi söker hela tiden fler frivilliga, du och dina kunskaper är viktiga! Läxhjälp är en rolig, viktig och uppskattad insats. Känner du dig peppad? Här nedan ser du en lista på de olika läxhjälpsverksamheterna som vi har utspridda i Göteborg. Nedan kan du läsa mer om var du hittar läxhjälparna, när de har öppet samt hur du kan komma i kontakt med oss:  

 

Bergsjön

Plats: Bergsjöns bibliotek

Dag: Tisdag 

Tid: 17.00-18.30

Vill du bli läxhjälpare här? Kontakta: laxhjalp.bergsjon@gmail.com

 

Gårdsten

Plats: Mångkulturella Finska folkhögskolans lokaler: Salviagatan 52, Gårdsten

Dag: Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid: 17:30-19:00

Vill du bli läxhjälpare här? Kontakta: frivilligrkufgbg@gmail.com

 

Lundby

Plats: Folkhögskolans lokaler, bredvid Lundbys bibliotek

Dag: Tisdagar 

Tid: 17:00-19.00

Vill du bli läxhjälpare här? Kontakta: laxhjalpenlundby@gmail.com

 

Mölndal

Plats: Gamla torget 43, 431 34 Mölndal

Dag: Tisdag 

Tid: 17.00 – 19.00

Vill du bli läxhjälpare här? Kontakta: frivilligrkufgbg@gmail.com eller laxhjalpmolndal@gmail.com

 

Norra Biskopsgården 

Plats: Flygvädersgatan 8, 418 38 Göteborg

Dag: Tisdag och Torsdag 

Tid: 17.30 – 19.30

Vill du bli läxhjälpare här? Kontakta: laxhjalpnorrabiskopsgarden@outlook.com

 

Södra Biskopsgården

Plats: Biskopsgårdens bibliotek, södra biskopsgården

Dag: Måndag och Onsdag

Tid: 17.00 – 19.00

Vill du bli läxhjälpare här? Kontakta: laxhjalpbiskopsgarden@gmail.com 


Homework help

All children should have the same possibilities to do good in school. All children should also have an equal chance in life and to reach their full potential. Our homework help groups are much more than just words and math numbers. It is a place where children can feel safe and important. Everyone comes to the groups voluntarily, this applies to both homework doers and homework helpers. Together we create an environment of opportunities and trust where the children are in focus! The groups are of course free and open to everyone! Are you in need of homework help? Do not hesitate to visit us!

We are constantly looking for more volunteers, you and your knowledge is important! Homework help is a fun, important and appreciated effort. Are you interested? Below you can see a list of the various homework help groups that we have spread out in Gothenburg. Below you can read more about where to find the homework help, when they are open and how you can get in touch with us:

 

Bergsjön

Location: Bergsjöns bibliotek (Bergsjön library)

Day: Tuesday

Time: 17.00-18.30

Do you want to become a homework helper here? Contact: laxhjalp.bergsjon@gmail.com

 

Gårdsten

Location: Mångkulturella Finska folkhögskolan: Salviagatan 52, Gårdsten

Day: Monday, Tuesday, Wednesday

Time: 17: 30-19: 00

Do you want to become a homework helper here? Contact: frivilligrkufgbg@gmail.com

 

Lundby

Location: Folkhögskolan, next to Lundby library

Day: Tuesdays

Time: 17: 00-19.00

Do you want to become a homework helper here? Contact: laxhjalpenlundby@gmail.com

 

Mölndal

Location: Gamla torget 43, 431 34 Mölndal

Day: Tuesday

Time: 17.00 – 19.00

Do you want to become a homework helper here? Contact: frivilligrkufgbg@gmail.com or laxhjalpmolndal@gmail.com

 

Norra Biskopsgården

Location: Flygvädersgatan 8, 418 38 Göteborg

Day: Tuesday and Thursday

Time: 17.30 – 19.30

Do you want to become a homework helper here? Contact: laxhjalpnorrabiskopsgarden@outlook.com

 

Södra Biskopsgården

Location: Biskopsgårdens bibliotek (Biskopgården library), Södra Biskopsgården

Day: Monday and Wednesday

Time: 17.00 – 19.00Do you want to become a homework helper here? Contact: laxhjalpbiskopsgarden@gmail.com