Göteborg

 Styrelsen 2018

 

Lotta Schneider

Ordförande

 

Sofia Cesarini

Kassör
Ansvarig för ekonomi och fonder samt kontaktperson för transitgruppen och kompisgruppen

 

Mehjar Azzouz

Ledamot
Ansvarig för intern kommunikation och kontaktperson för läxhjälpen Mölndal

 

Sofia Westman

Ledamot
Ansvarig för utbildning samt kontaktperson för läxhjälpen Biskopsgården

 

Sandra Daniel

Sekreterare
Ansvarig för extern kommunikation samt kontaktperson för jourhavande kompis

 

Frida Olofsson

Vice ordförande
Ansvarig extern kommunikation samt kontaktperson för eventgruppen

Mika Larsson

Vice ordförande
Kontaktperson för frukostklubben samt läxhjälpen Gårdsten

 

Kontakt till styrelsen:

rkuf.goteborg@redcross.se

https://www.facebook.com/rkufgbg

https://instagram.com/rkufgbg/

Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Första Långgatan 28C

413 27 Göteborg