Göteborg
december 16, 2016

RKUF Göteborgs styrelse söker nya ledamöter!

Publicerat av: , kommentarer

Styrelsen

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg. Det en tar med sig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya vänner och kontakter. Som ledamot av styrelsen är du beredd att ägna tid och engagemang åt att leda föreningens arbete. Det är värdefullt om du har en god förmåga till självständigt arbete och är bra på att läsa in och skaffa dig överblick över föreningens verksamhetsområden.

Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens beslut, att leda föreningens arbete och att representera föreningen. Styrelseledamöterna har själva möjlighet att definiera hur arbetet kommer läggas upp och fördela arbetet efter intresse och ambition. Röda Korsets Ungdomsförbund är en stor organisation med många verksamheter. Det gör att styrelsearbetet har goda förutsättningar att bli varierande och engagerande, och innehåller alltifrån administration och verksamhetsledning till kampanjer och kontakt med de löpande verksamheterna. Styrelsen är även ansvarig för volotärutbildningarna.

Styrelseuppdraget beräknas ta mellan 3-6 timmar i veckan. Idag har styrelsen möte var 14:e dag, och varje möte tar i snitt två timmar. Mötena hålls i centrala Göteborg

Tidigare erfarenheter av styrelsearbete och tidigare medlemskap i organisationen är inte ett krav, men det är meriterande. Vi ser gärna att kandidater har en utbildning och/eller erfarenheter som ligger nära föreningens verksamhetsområden. Organisationen erbjuder vidareutbildningar för uppdraget.

Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i samma styrelse, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.
 

 

Välkommen med din ansökan via

https://www.volontarbyran.org/roda-korsets-ungdomsforbund-goteborg/styrelseledamot-roda-korsets-ungdomsforbund-i-goteborg

Kontakt

valberedningenrkufgbg@gmail.com

 

Ordförande

Ordförandens roll är att leda styrelsen, sammankalla till möten och har huvudansvaret för styrelsens arbete. Som ordförande för styrelsen är du beredd att ägna tid och engagemang åt att leda styrelsen och föreningens arbete. En vanlig uppgift som ordförande har, är att vara ansvarig för är att representera föreningen, t.ex. i media, i samband med arrangemang eller i ett samarbete med andra organisationer. Ordförande är ofta föreningens ansikte utåt mot allmänheten och samarbetspartners.

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg. Det en tar med sig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet av att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya vänner och kontakter. Det är värdefullt om du har en god förmåga till självständigt arbete och är bra på att läsa in och skaffa dig överblick över föreningens verksamhetsområden.

Ordförandeuppdraget beräknas ta mellan 7-14 timmar i veckan. Idag har styrelsen möte var 14:e dag, och varje möte tar i snitt två timmar. Mötena hålls i centrala Göteborg. Som ordförande är du även ledamot av styrelsen.

Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i samma styrelse, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.

 

Välkommen med din ansökan via

https://www.volontarbyran.org/roda-korsets-ungdomsforbund-goteborg/ordforande-roda-korsets-ungdomsforbund-i-goteborg

Kontakt

valberedningenrkufgbg@gmail.com

 

Kassör

Som kassör har du ansvar för den löpande bokföringen i lokalföreningen. Du har även kontakt med de olika verksamheterna gällande deras ekonomi och hjälper dem med fondsökningar och löpande ekonomiarbete. Du ser till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs. Som kassör för Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg lär du dig hur en sköter en föreningsekonomi. Uppdraget lämpar sig speciellt bra för dig som pluggar ekonomi, redovisning eller förvaltning och samtidigt vill ha erfarenhet av styrelsearbete.

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg. Det en tar med sig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya vänner och kontakter. Det är värdefullt om du har en god förmåga till självständigt arbete och är bra på att läsa in och skaffa dig överblick över föreningens verksamhetsområden.

Styrelseuppdraget beräknas ta mellan 5-10 timmar i veckan. Idag har styrelsen möte var 14:e dag, och varje möte tar i snitt två timmar. Mötena hålls i centrala Göteborg. Det är krävs att du är 18 år för att söka kassörsuppdraget. Som kassör är du även ledamot av styrelsen.

Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i styrelsen, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.
Välkommen med din ansökan via

https://www.volontarbyran.org/roda-korsets-ungdomsforbund-goteborg/kassor-roda-korsets-ungdomsforbund-i-goteborg

Kontakt

valberedningenrkufgbg@gmail.com

 

Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen så de känner till vilka personer och kompetenser som finns. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen kan även läsa protokoll från styrelsemöten och delta på styrelsemötena som lämpliga metoder för att få en överblick över föreningens arbete. Vissa föreningar har diskussionsforum på Internet som kan vara lämpliga för valberedningen att följa. Detta för att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i föreningen.

Valberedningen rekryterar och ger förslag på styrelse inför nästkommande årsmöte, d.v.s. 2018.

 

Välkommen med din ansökan via

https://www.volontarbyran.org/roda-korsets-ungdomsforbund-goteborg/valberedning-roda-korsets-ungdomsforbund-i-goteborg

Kontakt

valberedningenrkufgbg@gmail.com