Göteborg

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg! ♥

 

 

 

 

Här samlas vi Göteborgsbaserade RKUFare som har en vilja att på ett eller annat sätt ta vara på jorden och dess innehåll. Det kan innebära att chatta med ungdomar som känner sig ensamma, hjälpa andra med läxor, arrangera ett seminarium, sprida vårt budskap på mässor eller åka till ett ankomstboende för nyanlända asylsökande. Listan tar slut där vår fantasi gör det. Kika gärna in bland våra verksamheter här till vänster för att lära dig mer!

Att vara medlem hos oss är att ställning och visa att du bryr dig om barn och unga, deras hälsa, skolgång, rättigheter, fritid, åsikter, psykiska (o)hälsa och så mycket mer! Om du kikar till höger och klickar på Bli Medlem så är du bara någon minut ifrån att vara en del av vår gemenskap!

Vill du hålla dig uppdaterad på vårt arbete så finns vi även på:

Instagram : @rkufgbg

Facebook :Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Mail : rkuf.goteborg@redcross.se

Kärlek& respekt! ♥

 


Welcome to Red Cross Youth Gothenburg! 

This is where we Gothenburg-based Red Cross Youth:ers who have a desire to in one way or another take care of the earth and its contents gather. This can mean chatting with young people experiencing loneliness, helping others with homework, arranging a seminar, spreading our message or going to a reception unit for newly arrived asylum seekers. The list ends where our imagination does. Feel free to look around among our activities here to the left in order to learn more!

To be one of our members is to take a stand and show that you care about children and youth, their health, schooling, rights, leisure, opinions, mental health and so much more! If you look to the right and click on “Bli Medlem”, you are only a few minutes away from being part of our community!

If you want to stay up to date on our work, we are also available at:

Instagram: @rkufgbg

Facebook: Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg 

Email: rkuf.goteborg@redcross.se 

Love & respect! ♥