Att använda rekryteringsdatabasen- så här gör du:

  •  Ansökan om behörighet gör du via Röda Korsets intranät Rednet: http://rednet.redcross.se/Verktyg-och-stod/Ledarhandbok/rekryteringsdatabas/
  •  (Saknar du inloggning i Rednet måste du först skaffa en sådan. Gå då in på hemsidan www.redcross.se, klicka på rubriken REDNET överst på sidan. Följ sedan instruktionerna.)
  • När du har ansökt om behörighet till Rekryteringsdatabasen och fått den bekräftad loggar du in här: http://frivillig.redcross.se/
  • Klicka på fliken LÄGG IN NYTT UPPDRAG. Här finns ett formulär som du fyller i med uppgifter om uppdraget.
  • När du väljer TYP AV UPPDRAG visas en förinställd kort text om uppdragstypen som tyvärr inte går att ändra men däremot ges du möjlighet att skriva med egna ord under BESKRIVNING AV UPPDRAG.
  • Under E-POST anger du e-mailadress till den kontaktperson som ska ta emot samtliga ansökningar. Använd gärna föreningens e-post som kontakt så behöver du inte uppge din privata.
  • Välj också när ditt uppdrag ska publiceras och till vilket datum. Du har också möjlighet att lägga in en adress för uppdraget, då visas en tjusig karta på ditt uppdrag.
  • När du tycker att annonsen är klar, Klicka på SPARA OCH PUBLICERA. Vill du se annonsen innan den publiceras, klicka då på SPARA.
  • När en ansökan kommer in till er gör du det som ni är så bra på, tar kontakt och introducerar personen i uppdraget och er förening. I ansökan kan du klicka på en länk och registrera att du har tagit kontakt med personen, du kan då ändra till AKTIV eller  AVSLUTAD. Gör du inte det får du en påminnelse efter 12 dagar.

Har du några frågor? Kontakta då Infoservice på 0771 19 95 00 eller info@redcross.se