Hur behåller vi våra frivilliga?

För att våra verksamheter ska fungera ska våra frivilliga vilja stanna kvar inom verksamheten och lokalföreningen. Med andra ord ska frivilliguppdraget ge något mervärde för den frivillige samt en tydlig struktur i uppdraget.

Tydlig struktur och ansvarsfördelning

Att ha en tydlig struktur hjälper våra frivilliga med att finna trygghet i sina uppdrag, de ska veta vart de kan vända sig, ha tydliga förhållningssätt inom gruppen och gentemot målgruppen i verksamheten. Verksamhetsledarrollen är framtagen för att ge en tydlig struktur och denne har möjlighet att få utbildning och stöd i lokalföreningen och av personal inom organisationen. Ansvarsfördelning inom verksamheten har två stora fördelar. För det första blir inte verksamheten helt och hållet beroende av en persons insats utan kan överleva om till exempel verksamhetsledaren avslutar sitt uppdrag. För det andra kommer de frivilliga att äga verksamheten tillsammans, då känner de ett större ansvar för hela verksamheten i grupp och kan utvecklas med detta ansvar. Ett tips är att tidigt ge nyrekryterade frivilliga vår Frivilligpolicy, som du hittar i kapitlet Styrdokument i vår policyhög. För att förtydliga vad som förväntas av en ny frivillig i organisationen, denna kan även kompletteras med en beskrivning av frivilliguppdraget.

Utbildning och utvecklingsmöjligheter

Våra frivilliga har tillgång till en mängd olika utbildningar i sina uppdrag och som medlemmar i Röda Korsets Ungdomsförbund. Att utbilda sig ökar på känslan av att ens uppdrag är seriöst och att vi utvecklas i våra uppdrag. Att kunna utvecklas inom organisationen är också viktigt, att se att det finns nya uppdrag i framtiden och verksamheter att engagera sig i. Det är i verksamheterna vi kan hitta våra framtida styrelseledamöter, både på lokalföreningsnivå och på förbundsnivå.

Ha kul ihop!

Ibland behöver vi också ha lite kul! Var därför inte rädd för att spendera några slantar på att hitta på trevliga saker utanför verksamheten där våra frivilliga kan koppla av och bara ha kul. Att vara frivillig ger många bra saker, däribland att våra frivilliga träffar nya människor och kanske vänner i varandra. Inkludera och peppa era frivilliga varje gång ni har medlemsvård, då får de även träffa andra som är engagerade i Röda Korsets Ungdomsförbund.

Tillhörighet till lokalföreningen och Röda Korsets Ungdomsförbund

För att verksamheterna inte ska känna sig isolerade är det viktigt att knyta dem till både lokalföreningen och Röda Korsets Ungdomsförbund. Detta ger ett vidare perspektiv och sammanhang, samt en känsla av att våra frivilliga i de olika verksamheterna inte är ensamma om att kämpa för ett mer humant samhälle. Ha en stadig kontakt mellan styrelse och verksamheterna, dela med om information om vad som händer utöver verksamhetens aktiviteter. Det är även viktigt att sprida information att våra frivilliga kan delta på nationella händelser som MOVE, Riksårsmötet samt olika utbildningar runt om i landet där de får träffa frivilliga från andra orter och verksamheter.