Rekrytera frivilliga

Våra verksamheter behöver ibland fyllas på med nya frivilliga, dels för att det finns ett naturligt bortfall från verksamheterna men även för att få in nya idéer och drivkrafter inom verksamheterna och lokalföreningarna. I andra fall kan det handla om att starta upp helt nya verksamheter.
I det här kapitlet får du lära dig om hur vi gör när vi rekryterar nya frivilliga till våra verksamheter, varför det är så viktigt och några bra saker att tänka på för att det ska gå enklare med rekryteringen.