Byta namn, slå ihop eller lägg ner förening

I detta kapitel går vi igenom viktiga rutiner om hur ni byter namn eller slår ihop två lokalföreningar till en. Vi går även igenom rutinen för hur ni lägger ner en lokalförening.

Bilagor

Bilaga 1 – Kallelse till ordinarie och extra föreningsårsmöte

Bilaga 2 – exempel på följebrev vid nedläggning

Bilaga 3 – exempel på föreningsårsmötesprotokoll vid nedläggning

Bilaga 4 – exempel på extra föreningsårsmötesprotokoll vid nedläggning

Bilaga 5 – exempel på brev till skatteverket vid nedläggning