Stadgarna

Stadgarna är våra regler som är bindande. De innehåller grundläggande bestämmelser för hela organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas demokratiska rättigheter och se till att hela Ungdomsförbundet arbetar utifrån rödakorsrörelsens grundläggande värderingar.