Widgets och widgetområden

Widgets är sidans olika dynamiska delar. Där man som användare själv kan välja vad som skall finnas och hur det skall se ut.

Följande widgetområden finns på webbplatsen
widgets

Höger sidebar
Visas till höger på vanliga sidor
höger sidebar

Sidebar startsida
Visas till vänster på startsidan
sidebar startsida

Sidfot vänster
Visas till vänster i sidfoten
sidfot vänster

Sida vänster
Visas till vänster på vanliga sidor
sida vänster

Blogg vänster
Visas till vänster i bloggen
blogg vänster

Blogg höger
Visas till höger i bloggen (ej i kombinerat flöde eller nyhetsflöde)
blogg höger

Kampanj höger
Visas till höger på kampanjsidor
kampanj höger

Nyheter vänster
Visas till vänster på nyheter och nyhetsflöde
nyheter vänster

Nyheter höger
Visas till höger på nyheter och nyhetsflöde
nyheter höger

Widgets

Widgets som finns tillgängliga på denna webbplats är följande:
Liten beskrivning finns för varje. Obs – inte alla är aktiva, det finns WordPress standard widgets som inte används.

widgets enskilda