maj 02, 2011

Hjälp oss att bli fler!

Publicerat av: , kommentarer

Under 2011 kommer vi att jobba för att bli fler i organisationen. Vi vill arbeta in betydelsen av medlemskapet och vad det innebär att ta ställning för vår organisations värderingar. Därför vill vi hitta fler sätt berätta om medlemskapets betydelse och värde – både för att få medlemmar att stanna kvar och för att peppa medlemmar och […]

Läs hela nyheten

apr 28, 2011

Var med och påverka hur vi värvar!

Publicerat av: , kommentarer

Under 2011 kommer vi att jobba för att bli fler i organisationen. Vi vill arbeta in betydelsen av medlemskapet och vad det innebär att ta ställning för vår organisations värderingar. Därför vill vi hitta fler sätt berätta om medlemskapets betydelse och värde – både för att få medlemmar att stanna kvar och för att peppa medlemmar och […]

Läs hela nyheten

apr 18, 2011

”Regeringens åtgärder mot barnsexhandel räcker inte till”

Publicerat av: , kommentarer

Ungdomsförbundet är en av 34 barnrättsorganisationer som skrivit ett brev till FN, där man kräver att regeringen ska arbeta hårdare för att förhindra barnsexhandel. Organisationerna kritiserar att den svenska regeringen och svenska myndigheter de facto ignorerar brott relaterade till barnsexturism och att polisen låter bli att undersöka övergreppsbilder, trots att man vet att det finns […]

Läs hela nyheten

apr 11, 2011

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 klar

Publicerat av: , kommentarer

Nu är verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2010 färdig och underskriven. Pepp!

Läs hela nyheten

mar 03, 2011

Demokrati deluxe!

Publicerat av: , kommentarer

Nu finns alla motioner och propositioner på rkuf.se – ta chansen att påverka vår organisations framtid! Genom att sätta dig in i vad som ska diskuteras på Riksårsmötet ökar du din möjlighet att göra din röst hörd. Du som inte ska delta själv kan prata med din förenings ombud före mötet, och du som är […]

Läs hela nyheten