Jun 09, 2011

Just Can´t get enough!

Publicerat av: , kommentarer

Nu satsar vi på att bli fler i organisationen! Ett medlemskap är viktigt – det innebär att ta ställning för vår organisations värderingar! Dessutom går hela medlemsavgiften till lokalföreningen – alltså till verksamheter som gör tillvaron bättre för barn och unga. Som engagerad i Röda Korsets Ungdomsförbund kan du göra en viktig insats för att hjälpa vår organisation […]

Läs hela nyheten

Maj 02, 2011

Hjälp oss att bli fler!

Publicerat av: , kommentarer

Under 2011 kommer vi att jobba för att bli fler i organisationen. Vi vill arbeta in betydelsen av medlemskapet och vad det innebär att ta ställning för vår organisations värderingar. Därför vill vi hitta fler sätt berätta om medlemskapets betydelse och värde – både för att få medlemmar att stanna kvar och för att peppa medlemmar och […]

Läs hela nyheten

Apr 28, 2011

Var med och påverka hur vi värvar!

Publicerat av: , kommentarer

Under 2011 kommer vi att jobba för att bli fler i organisationen. Vi vill arbeta in betydelsen av medlemskapet och vad det innebär att ta ställning för vår organisations värderingar. Därför vill vi hitta fler sätt berätta om medlemskapets betydelse och värde – både för att få medlemmar att stanna kvar och för att peppa medlemmar och […]

Läs hela nyheten

Apr 18, 2011

”Regeringens åtgärder mot barnsexhandel räcker inte till”

Publicerat av: , kommentarer

Ungdomsförbundet är en av 34 barnrättsorganisationer som skrivit ett brev till FN, där man kräver att regeringen ska arbeta hårdare för att förhindra barnsexhandel. Organisationerna kritiserar att den svenska regeringen och svenska myndigheter de facto ignorerar brott relaterade till barnsexturism och att polisen låter bli att undersöka övergreppsbilder, trots att man vet att det finns […]

Läs hela nyheten

Apr 11, 2011

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 klar

Publicerat av: , kommentarer

Nu är verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2010 färdig och underskriven. Pepp!

Läs hela nyheten