jul 06, 2012

Nytt medlemssystem – vad tycker du?

Publicerat av: , kommentarer

Orion ska ersättas med något annat och du kan påverka vad det kommer att bli! Just nu arbetar Svenska Röda Korset med att ta fram en förstudie för att ta fram behov och en kravspecifikation för ett nytt system för hantering av medlemmar, frivilliga och givare. I det arbetet ingår att göra intervjuer och workshops, […]

Läs hela nyheten

jun 29, 2012

Värsta fördomen leder till mångfald och demokrati

Publicerat av: , kommentarer

I höst drar projektet Värsta fördomen igång. Det är ett samarbete mellan Röda Korsets Ungdomsförbund, Scouterna, Stiftelsen Expo och Ungdom Mot Rasism. En grundtanke är att allt arbete ska göras för och med unga, på ungas villkor. Projektet kommer att pågå under tre år och ska skapa skapa dialog för ökad demokrati och mångfald. Detta […]

Läs hela nyheten

jun 28, 2012
Hård grindvakt i Almedalen

På Flykt i Almedalen

Publicerat av: , kommentarer

Det var morgonpigga och nyfikna deltagare som väntade vid dörren. En viss nervositet inför vad som väntade under den kommande timmen kunde urskiljas i ansiktena. På schemat för dagen stod vårt rollspel På Flykt och en lärorik upplevelse väntade. När allting var över passade vi på att intervjua två av deltagarna om deras tankar. – […]

Läs hela nyheten

jun 28, 2012

Viktig delseger – men arbetet är inte över

Publicerat av: , kommentarer

Röda Korsets Ungdomsförbund välkomnar beskedet att fler får rätt till hälsa, i och med att papperslösa ska få utökad rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande. Röda Korsets Ungdomsförbund kommer samtidigt att fortsätta arbeta för att papperslösa och asylsökande ska få rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som den övriga […]

Läs hela nyheten

jun 25, 2012

Martina tackar för sig

Publicerat av: , kommentarer

Avgående ordförande Martina Anlér och tillträdande ordförande Hala Mohammed på Riksårsmötet i Göteborg. Foto: Joanna Morell När Martina Anlér nu avgår efter tre år som ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund lämnar hon över en organisation som har utvecklats mycket. Ett nytt humanitärpolitiskt program är på plats och det finns en långsiktighet i arbetet genom en […]

Läs hela nyheten