arsmoteshandlingar_hemsida

Handlingar till Riksårsmötet

Här hittar du de senaste handlingarna för Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöten.

Riksårsmötet 2018 (handlingar publiceras senast 11 maj):

Kallelse till Riksårsmötet 2018

Handlingar till Riksårsmötet 2018

Med hänsyn till beslutet om att tillsätta en ny förbundsordförande så var nominering av ordförandeposten förlängd och öppen fram till den 6 maj. Därav finns ett komplement till handlingarna från valberedningen med nominering av förbundsordförande.

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens förslag på revidering av Röda Korsets Ungdomsförbunds stadgar (bilaga till proposition 2)

Bilaga 2: Förbundsstyrelsens förslag på stadgar till Röda Korsets ungdomsförbund (bilaga till proposition 2)

Bilaga 3: Policy för valberedning och valförfarande samt föreslagna förändringar (bilaga till motion 4)

Bilaga 4: Förslag till revidering av policy för valberedning och valförfarande (bilaga till motion 4)

Bilaga 5: Verksamhetsberättelse för Röda Korsets Ungdomsförbund 2017

Bilaga 6: Årsredovisning för verksamhetsåret 2017

Bilaga 7: Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017. 

Beslutssammanfattning 2018. 

Riksårsmötesprotokoll 2018.

 

Riksårsmötet 2017:

Inbjudan till Riksårsmötet 2017

Handlingar till Riksårsmötet 2017

Bilaga 1: Strategi 2018-2020 (bilaga till proposition 1)

Bilaga 2: Förslag på stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund (bilaga till proposition 2)

Bilaga 3: Informationsutskick om stadgeändringsförslag (bilaga till proposition 2)

Bilaga 4: Verksamhetsberättelse för Röda Korsets Ungdomsförbund 2016

Bilaga 5: Årsredovisning för 2016 (Signerad)

Bilaga 6: Revisionberättelse för 2016

Riksårsmötesprotokoll 2017

Beslutssammanfattning 2017

 

Riksårsmötet 2016:

Inbjudan till Riksårsmötet 2016

Handlingar Riksårsmötet 2016

Verksamhetsberättelse Röda Korsets Ungdomsförbund 2015

Årsredovisning 2015

Riksårmötesprotokoll 2016

Beslutssammanfattning 2016