Bidragsgivare

Här följer en lista med tips på var en kan hitta olika bidragsgivare:

> Fonder och stiftelser, se kalendern bland bilagor

> Röda Korsets Ungdomsförbunds Föreningspott, se bilagor

> Kretsarna (lokalföreningar) inom Svenska Röda Korset. Det finns cirka 1000 kretsar i Sverige. Många utannonserar inte att de har pengar att ge ut, men skriv ett brev till en nära krets och berätta om er verksamhet och fråga om de vill stötta den!

> Studieförbund (ni kan driva verksamhet i studiecirkelform och på så sätt få bidrag för era träffar, se till exempel Sensus, ABF, Studiefrämjandet)

> Kommunen, hör med tex fritidsförvaltningen om er kommun stöttar ungdomsverksamhet på något sätt

> Länsstyrelsen har en databas på fonder och stipendier som är lokalt inriktade

> Landstinget

> Privata företag (sponsring och företagssamarbete). Se riktlinjer för företagssamarbete i Föreningsekonomikapitlet.

> Privata nätverk som verkar lokalt, till exempel Rotary och Lions