Ideologiutbildningen

  • Obligatorisk för alla frivilliga
  • Hålls av frivilliga eller personal inom Röda Korsets Ungdomsförbund

Utbildningen är grundläggande för alla som engagerar sig inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Alla ska gå den! Utbildningen går igenom vår historia, våra verksamheter, ger en inblick i organisationens demokratiska processer, våra styrdokument och vår syn på barnkonventionen.

Efter utbildningen så kommer du:

  • veta vilken organisation du representerar
  • veta vilket stöd du kan få som frivillig
  • känna dig som en del av en internationell rörelse
  • förstå skillnaden mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund
  • förstå hur din insats som frivillig gör verklig skillnad för de barn och unga ni möter!

För att få material till att hålla ideologiutbildningen, kontakta personalen.