Ideologiutbildningen

  • Obligatorisk för alla frivilliga
  • Hålls av frivilliga eller personal inom Röda Korsets Ungdomsförbund

Ideologiutbildningen är vår grundutbildning som riktar sig till alla; såväl medlemmar, frivilliga och intresserade. När du har gått Ideologiutbildningen kan du gå de andra utbildningarna inom Röda Korsets Ungdomsförbund.

Ideologiutbildningen ger dig bakgrunden till hur och varför Röda korsets Ungdomsförbund bildades. Den ger dig även verktyg och kunskap kring vår ideologi, värderingar och styrdokument, samt vad det innebär att vara en del av den stora och världsomspännande Röda Kors-rörelsen.

För att få material till att hålla ideologiutbildningen, kontakta personalen.