Sprid ordet

Hur en bäst rekryterar nya frivilliga har du som frivillig svaret på. Hur gick det till när du själv blev frivillig? Blev du tipsad av en kompis? Såg en annons på Facebook? Värvad på en mässa? Utgå från gruppens egna erfarenheter vid rekrytering.

Prova sedan att komma på nya sätt och nya plattformar att hitta frivilliga. Våga testa nytt! Här kommer några förslag på rekryteringskanaler:

Annonsera på internet och affischera

Det finns olika hemsidor där en kan annonsera om frivilliguppdrag, till exempel volontärbyrån och Röda Korsets egna rekryteringsdatabas.

För att kunna lägga upp  en annons på Röda Korsets rekryteringsdatabas måste en först registrera sig på Röda Korsets intranät Rednet, och sedan registrera ett konto på rekryteringsdatabasens hemsida. Det finns vidare instruktioner bland bilagorna. Kontakta gärna personal om det krånglar!

Att tänka på när en skriver annonser:

  • Ha en engagerande rubrik, starta till exempel med ” Stå upp för unga i…”, ”Gör skillnad för unga i…” eller ”Gör något viktigt med din tid…”
  • Skriv gärna ett kort stycke om Röda Korsets Ungdomsförbund som organisation, till exempel ”Röda Korsets Ungdomsförbund står upp för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra”
  • Beskriv vad för uppgifter en gör som frivillig
  • Var ärlig i annonsen hur mycket tid frivilliguppdraget tar. Förutom verksamhetsbesök kanske det är månadsmöten? I ett styrelseuppdrag, hur mycket tid är det förutom styrelsemöten?
  • Berätta vilka utbildningar en ska gå och vilket stöd som finns från resten av organisation
  • Skriv ut datum för infoträff och utbildningar

Tänk på att det som är självklart för dig som redan engagerade inte är självklart för någon som inte är frivillig än.

I kapitlet om kommunikation och marknadsföring finns mallar på flyers och affischer där annonstexten kan klistras in samt ytterligare tips om hur en skriver en lockande affisch.

Använd sociala medier

Om föreningen har Facebook eller Instagram så kan annonser spridas där. Även vänner och bekanta kan få upp ögonen för era frivilliguppdrag via sociala medier och då kan uppdraget spridas vidare. Det går också att dela annonsen i olika Facebookgrupper som en är med i. Läs mer om sociala medier i kommunikationskapitlet.

Använd era hemsidor

Varje lokalförening har en egen hemsida på rkuf.se och det är viktigt att hålla den uppdaterad så att personer som klickar sig in där vet hur hen kan gå vidare för att bli frivillig. Se därför till att kontaktuppgifter och information om verksamheterna är uppdaterade. Läs mer om hur en uppdaterar hemsidan i kapitlet om kommunikation.

Besök olika mötesplatser och mässor

Ett peppigt sätt att rekrytera är att träffa människor och berätta om hur en kan engagera sig. Sök upp olika mötesplatser där potentiella frivilliga är. Det kan vara skolor, universitet, allmänna platser, ungdomsgårdar och så vidare. I mötet med potentiella frivilliga är det möjligt att ha en dialog om hur det är att engagera sig och den som har frågor kan få svar direkt.

Använd kontaktnätet

Anledningen till att många inte engagera sig är att de inte får frågan! Se dig omkring i din vardag och våga fråga folk i din närhet som du tror skulle passa som frivillig. Kanske en vän, någon i klassen, på träningen, en släkting, bokklubben och så vidare.

Kontakta lokalradio och lokaltidning

Prova att kontakta den lokala tidning och lokalradio fråga ifall de vill göra ett reportage om föreningens arbete. Då får föreningen uppmärksamhet för verksamheten på orten och det är en chans att berätta om att nya frivilliga behövs.

Tips!

  • Om ni planerar en infoträff, hänvisa alltid till denna i annonser, på mässor eller när ni snackar med en kompis. Se till att sprida tid och plats!
  • Kolla gärna in kommunikations-kapitlet för mer inspiration samt mallar för affischer och flyers
  • Glöm inte att ni kan söka pengar från föreningspotten för rekryteringsinsatser, läs mer om detta i kapitlet om att söka pengar