Ansvarsfördelning mellan styrelse och verksamhet

Styrelsen och verksamhetsledare samarbetar på många punkter. Det är därför viktigt att ha en bra ansvarsuppdelning och en bra kommunikation.

Styrelsen och verksamhetsledarnas gemensamma ansvar:

 • Verksamhetsledaren har ansvar för att utreda och meddela utbildningsbehov, styrelsen har ansvar för att utbildningar erbjuds (antingen hålla själv, eller ta hjälp av personal)
 • Ordna informationskvällar och jobba med rekrytering
 • Söka pengar till verksamheterna utefter behov

Styrelsen ansvarar för att:

 • Säkerställa att verksamhetsledarens uppdrag är avgränsat och tydligt
 • Vara ett bollplank och stöd till verksamhetsledaren i olika frågor som rör verksamheten
 • Verksamhetsledarna känner till och jobbar utefter organisationens verksamhetsriktlinjer, finns i kapitel 1
 • Uppdatera verksamhetsledaren kontinuerligt om vad som händer i lokalföreningen och organisationen nationellt
 • Ge stöd till verksamhetsledarna i skrivandet av verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse för verksamheten
 • Ge verksamhetsledaren möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag

Verksamhetsledare ansvarar för att:

 • Vara medlem i Röda Korsets Ungdomsförbund
 • Vara väl insatt i och arbeta efter grundprinciperna och de riktlinjer som finns för den aktuella verksamheten
 • De själva och de frivilliga i verksamheten går de utbildningar som finns för deras uppdrag
 • Driva den verksamheten och det team de leder
 • Verksamheten utvecklas och stämmer överens med samhällets behov
 • Ge tydliga instruktioner och uppdragsbeskrivningar till frivilliga
 • Ge stöd till de frivilliga och jobba med en bra sammanhållning i gruppen
 • Dokumentera verksamheten, till exempel genom att föra loggbok, och regelbundet rapportera till styrelsen om vad som sker i verksamheten och gruppen, genom att vara med på möten styrelsen kallar till.
 • Svara på hel och halvårsuppfölningen som skickas ut av personal två gånger per år
 • Skriva underlag till styrelsen för verksamhetens verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse

Prata igenom vad ni vil ha för rutiner i just er förening! Om du som verksamhetsledare inte vet vem som är er kontaktperson i styrelsen, fråga personalen eller maila till styrelsen på: rkuf.ort@redcross.se