fbpx

Verktyg

I ditt uppdrag som verksamhetsledare har du många hjälpmedel och verktyg som kan guida dig. Kom ihåg att du som verksamhetsledare har ett viktigt uppdrag i Röda Korsets Ungdomsförbund, då det är du som sätter tonen för hur ni beter er mot varandra i verksamheten, vilka rutiner ni har och hur saker och ting fungerar.

Frivilligpolicy

Just kring hur vi beter oss är ditt viktigaste verktyg frivilligpolicyn. Frivilligpolicyn är en del av policyhögen, som är ett av Röda Korsets Ungdomsförbunds styrdokument. Alla våra styrdokument antas på riksårsmötet, av medlemmarna.

Frivilligpolicyn beskriver hur Röda Korsets Ungdomsförbund ser på frivilliguppdraget, och är alltså väldigt viktigt för dig som verksamhetsledare att ha koll på.
I policyhögen finns även bland annat tystnadspolicyn, policy för likabehandling och policy för hållbar utveckling, som du som verksamhetsledare bör känna till.

Riktlinjer

Ett annat verktyg är verksamhetens riktlinjer. Samtliga verksamheter som är kärnverksamheter har verksamhetsspecifika riktlinjer. Dessa ska alla frivilliga känna till, och det är självklart extra viktigt att du som verksamhetsledare har koll på dem.

Ett tips om kompetensutveckling kan vara att gemensamt i gruppen gå igenom verksamhetens riktlinjer, så att ni har samsyn kring vad er verksamhet har för syfte, mål och metod!

Lokalföreningens styrelse

Även om du som verksamhetsledare har det yttersta ansvaret för att verksamheten ska rulla på, har lokalföreningens styrelse övergripande ansvar över samtliga verksamheter som föreningen bedriver. Kontakten med styrelsen är därför jätteviktig för dig som verksamhetsledare. Använd dig av styrelsen, och genom dem andra verksamhetsgrupper i föreningen. Tillsammans är ni starka!

Personal på röda Korsets Ungdomsförbund

Sist men inte minst, tveka aldrig på att höra av dig till personalen på Röda Korsets Ungdomsförbund. Ring (eller maila) hellre en gång för mycket än en gång för lite! Om du känner dig osäker på vem du ska höra av dig till kan du höra av dig till vem som helst, så kopplar personalen ihop dig med rätt person!