4. Styra en förening

I det här kapitlet får du som ledamot i en styrelse veta mer om vad ditt uppdrag går ut på. Grunden för allt styrelsearbete står i stadgarna, men hur ni arbetar i er styrelse handlar om mer än så. Här får du till exempel koll på vad styrelsen har för uppgifter och ansvar och vad de olika rollerna i styrelsen innebär. Du hittar också mallar för några av styrelsens viktigaste dokument, till exempel mötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Det finns även information om styrelsens ekonomiska ansvar, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verksamheterna, beredskap vid krissituation nationellt och lokalt, tips inför överlämning och hur ni ska agera om ni vill byta namn/slå ihop eller lägga ner er förening.

Bilagor styrelsen ansvar och uppgifter

Instruktioner-  Ett år för styrelsen
Mall- Kallelse och dagordning till styrelsemöte
Mall- Styrelsemötesprotokoll
Tips- Styrelsemötestips
Mall- Verksamhetsplan och budget
Instruktioner- Verksamhetsberättelse
Mall- Verksamhetsberättelse
Rutin- Kontakt mellan styrelse och verksamhet

Beredskap vid krissituation

Exempel – Krisplan för frivilliga

Bilagor byta namn, slå ihop eller lägga ner förening

Mall- Kallelse till ordinarie och extra föreningsårsmöte
Mall- Följebrev vid nedläggning (till medlemmar)
Mall- Föreningsårsmötesprotokoll vid nedläggning
Mall- Extra föreningsårsmötesprotokoll vid nedläggning
Mall- Brev till skatteverket vid nedläggning


Överlämning

Mall- Överlämning styrelserutiner
Mall- Överlämning styrelseledamot