Att tänka på i bidragsansökan

Det behöver inte vara krångligt att skriva en ansökan till en bidragsgivare. Här följer några tips på saker som kan vara bra att tänka på. Har ni gjort en bra verksamhetsplanering har ni svaren på det som bidragsgivaren vill veta och det är enkelt att fylla i själva ansökan. Beskriv så kort och konkret som möjligt vad det är ni vill göra och försök ha en röd tråd i ansökan från beskrivning av ert syfte och mål till era aktiviteter och budget.
Olika givare har olika fokus och ger pengar till olika saker. Utgå från er verksamhet och hitta möjliga och realistiska bidragsgivare. Ta reda på fakta om givaren, vilka bestämmelser och riktlinjer som finns. Sök inte på måfå, utan försök matcha ansökan med vad givaren vill, ungefär som att skriva en jobbansökan. Det kan också vara bra att ringa personen som ska läsa ansökan innan ni skickar in den, då vet ni vem det är och vad den givaren tycker är viktigast. Givaren vill ofta veta vad i verksamheten som just deras bidrag kommer användas till.

Tips att tänka på när du skriver en ansökan

 • Skriv kort och konkret
 • Vad vill givaren ge pengar till? Kolla om er verksamhet kan passa för just den givaren.
 • Ring gärna handläggaren på fonden eller kommunen eller ordföranden i kretsen och pejla läget. Du kan då få värdefulla tips. Till exempel vad givaren prioriterar för behov i samhället och hur mycket pengar det är idé att man söker.
 • Ta reda på sista ansökningsdag. Sök i god tid.
 • Ta reda på om särskilda blanketter krävs. Skicka i så fall efter dem.
 • Ha alltid en bestämd budget till varje givare, även om ni söker pengar hos flera givare. Var alltid öppen med att ni söker hos flera givare och sök aldrig pengar för samma aktivitet hos olika givare. Får ni pengar från flera givare för samma sak kan ni utöka verksamheten om givaren samtycker, eller så får ni tacka nej till pengarna.
 • Det är ofta bra om ni kan bidra med egen insats från till exempel en egen insamling. Då visar ni för givaren att ni är seriösa.
 • Ta hjälp av de riktlinjer som finns framtagna för den aktuella verksamhetten för att få stöd i formuleringar
 • Ni kan samordna en ansökan med någon annan verksamhet inom föreningen, för att få mer tyngd bakom projektet/verksamheten, eller om ni vill söka från samma fond.
 • Använd alltid Röda Korsets Ungdomsförbunds brevpapper och kuvert.
 • Gör en snygg layout på ansökan.
 • Skriv i positiva termer. Vi kan faktiskt förändra världen!
 • Ett tips är att låta någon annan utanför Ungdomsförbundet läsa ansökan, till exempel någon kompis eller varför inte fråga en släkting.

Tips att tänka på om ni blir beviljade pengar:

 • Skriv alltid och tacka!
 • Får ni pengar från en krets eller lokal fond – fråga om de vill ha besök från er, till exempel på sin årsstämma, där ni berättar om er verksamhet och hur pengarna kommer att användas/har använts.

Tips att tänka på vid redovisning

Det är vanligt att givaren vill ha en skriftlig rapport och en ekonomisk redovisning där ni beskriver hur verksamheten gått. Det är viktigt att lägga ner lite tid på denna, om inte annat för att öka chanserna att få bidrag fån givaren nästa gång. Ta reda på om, när och hur givaren vill ha en redovisning. Givaren vill veta om ni uppnått de mål ni satt upp och på vilket sätt deras bidrag gjorde skillnad. Det behöver inte vara fel att berätta om svårigheter och hinder ni har stött på under vägen.

 • Har målet och syftet för verksamheten uppnåtts?
 • Hur gick vi till väga för att uppnå målet? Vilka aktiviteter valde vi och hur genomförde vi dem?
 • Vilka effekter har givarens bidrag gett?
 • Vilka viktiga erfarenheter har ni gjort?
 • En utvärdering av genomförd verksamhet är bra att använda som underlag.
 • Finns det dokumentation att skicka med? Bilder, tidningsartiklar, dagboksanteckningar
 • Är vår ekonomiska redovisning tydlig? Behöver en revisor skriva på?
 • Har hela stödet förbrukats? Om inte ta kontakt med fonden och kolla om fonden vill ha tillbaka pengarna, eller om det kan användas kommande år.
 • Ha koll på när redovisningen ska vara inne och skicka in i tid. (Skicka inte in den som bilaga till nästa års ansökan.)
 • Det är viktigt att ha med info och redovisning av verksamheten/projektet i överlämning till ny styrelse och eventuell ny kassör.

Olika bidragsgivare

 • Föreningspotten hos Röda Korsets Ungdomsförbund, se bilagor
 • Kretsarna (lokalföreningar) inom Svenska Röda Korset. Det finns cirka 1000 kretsar i Sverige
 • Studieförbund (ni kan driva verksamhet i studiecirkelform och på så sätt för bidrag för sina träffar, se till exempel Sensus, ABF, Studiefrämjandet)
 • Fonder och stiftelser
 • Kommunen
 • Landstinget
 • Länsstyrelsen har en databas på fonder och stipendier
 • Privata företag (sponsring och företagssamarbete) Se riktlinjer för företagsamarbete i Föreningsekonomikapitlet,
 • Privata nätverk som verkar lokalt, typ Rotary och Lions

Fördjupningsmaterial och länkar

Show me the money på LSU Sveriges Ungdomsorganisationer
Om ni har frågor kring verksamhetsplanering och att söka pengar till våra verksamheter hör gärna av er till lokalföreningens styrelse eller till personalen!
Lycka till!!!