fbpx

Att verksamhetsplanera och söka pengar

Verksamhetsplanering och att söka pengar till föreningen och era verksamheten går hand i hand!

En verksamhetsplan beskriver hur en förening jobbar, vad det finns för syfte med verksamheterna och vilka mål och visioner som finns för föreningen. En budget är en plan över hur mycket pengar föreningen kommer använda, och hur mycket pengar som föreningen behöver samla in för att hålla verksamheterna igång. Har ni gjort en bra planering blir det enklare att skriva en bidragsansökan, och chansen är större att faktiskt få pengar från bidragsgivaren.

Tillsammans utgör verksamhetsplanen och budgeten två viktiga grundbitar i hela föreningens arbete och utveckling, det är därför viktigt att både styrelse och verksamhetsledare är involverade när dessa dokument tas fram.

Det som gör verksamhetsplan och budget så viktiga är att ni…

  • får en överblick på föreningens verksamheter och aktiviteter under året
  • kan ta ansvar både för verksamheterna och ekonomin
  • får fundera över era mål med föreningen och era verksamheter, vilket gör att de utvecklas
  • kan förbereda er på att söka externa pengar i tid och har dessutom en ordentlig grund för en ansökan

Verksamhetsledare ger förslag på verksamhetsplan och budget för sin verksamhet. Styrelsen sammanställer och ger ett ihopsatt förslag på hela föreningens verksamhetsplan och totala budget, som sedan föreningsårsmötet beslutar om.