Överlämning

För att en lokalförening ska kunna drivas med kontinuitet är det viktigt att ha smidiga övergångar mellan styrelser. Det är den sittande styrelsens ansvar att genomföra en ordentlig överlämning till den nytillträdda styrelsen/styrelsemedlemmar.

Den avgående styrelse/styrelsemedlemmen ska se till att en ordentlig överlämning görs till sin efterträdare. Det bästa är att detta görs under ett eller flera möten. Det är viktigt att vid en överlämning dela med sig av lokalföreningens status, verksamheter, frivilliga och rutiner för att den nya styrelse/styrelsemedlemmen ska ha all den information den behöver inför sitt kommande uppdrag.

Ett tips är att alla avgående styrelsemedlemmar fyller i ett överlämningsdokument som de nya styrelsemedlemmarna kan ta del av. Se mallar på överlämningsdokument bland bilagorna.