Rekrytering av verksamhetsledare

Personerna som ansvarar för och håller igång verksamheterna kallas för verksamhetsledare. Ett tips är att rekrytera två verksamhetsledare så tidigt som möjligt. Om verksamhetsledarna är med från början i en verksamhetsuppstart känner personerna större ägandeskap för verksamheten och är med och utformar verksamhetsstrukturen från början. Rollen som verksamhetsledare (Se kapitel 5.1 Verksamhetsledarens uppdrag) innebär ett övergripande ansvar för verksamheten. Det innebär att du behöver vara noggrann i rekryteringen av en verksamhetsledare, särskilt för en ny verksamhet.

Läs mer om rekrytering i kapitel frivilligrekrytering och följ stegen för en lyckad rekryteringsprocess.