Valberedningen

Valberedningens arbete är jätteviktigt. På föreningens årsmöte beslutas vilka som ska sitta i styrelsen. Och en bra styrelse ger i sin tur förutsättningen för en fungerande förening som kan göra bra verksamheter för barn och unga.

Valberedningens uppgift är ta fram kandidater till en ny styrelse och till de andra uppdragen som väljs på årsmötet.

Valberedningens arbete gör det möjligt för föreningens medlemmar att ta beslut om en styrelse som de vet har blivit tillfrågade i förväg och som har tid och kunskap för att genomföra sitt uppdrag. Och kandidaterna delar RKUF:s värderingar.

Valberedningen är årsmötets egna organ och alltså helt fristående från styrelsen. På sätt och vis så är valberedningen ovanför styrelsen i vår organisation. Valberedningen har det stora ansvaret för att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt.

Under 2016 erbjuder vi 3 stycken digitala träffar för att stötta dig i ditt uppdrag som valberedare.

  1. Uppstartsträff – 20 april

Under träffen förtydligades uppdraget och fokus vara att fånga upp er som nyligen valts till valberedare och axlat detta viktiga uppdrag. Och ge en bild av vad ni ska fokusera på under olika delar av året. Under träffen medverkade Henrik Atteryd som är ordförande för den nationella valberedningen. Henrik berättade lite om hur de arbetar på nationell nivå.

Den presentation som användes på träffen går att titta på här.

Läs också gärna Henriks sammanfattning och kloka tips från den nationella valberedningen, som finns här.

  1. Valberedningsträff Steg 1 – Oktober

I oktober bjuder vi in till Valberedningsträff- steg 1 där fokus är att ge er verktyg så att ni kan känna er trygga i ert arbete. Här ges praktiska tips på hur en kan arbeta. Vad innebär de olika uppdragen som du ska rekrytera personer till? Vilken kompetens behövs i en styrelse? Och hur rekryterar vi så att RKUF speglar samhället? Hur ska en tänka kring gruppdynamik i en styrelse? Du får möjlighet att ställa frågor samt diskutera med varandra kring hur ni arbetar lokalt runt om i landet.

Valberedningsträff Steg 1 som hölls online den 4 oktober 2016:

Powerpointbilder från träffen

Valberedningens lathund

 

  1. Valberedningsträff Steg 2 – November/December

Fokus här är att uppmärksamma det aktuella läget hos er, hur går rekryteringen? Här får ni framförallt byta erfarenheter och konkreta tips med varandra, valberedare emellan.

Valberedningsträff som hölls online den 1 december 2016:

Powerpointbilder från träffen

Är du osäker på ditt uppdrag som valberedare eller vill veta mer om valberedningsträffarna? Maila då till rkuf@redcross.se