Valberedningsträffar

Under 2016 erbjöds 3 stycken digitala träffar för valberedare runt om i Sverige. Valberedningsträffarna finns för att ge verktyg i hur en valberedare kan jobba och tips på hur en sätter ihop en bra styrelse. Du får möjlighet att ställa frågor samt diskutera med andra kring hur ni arbetar lokalt runt om i landet.

Kika i kalendern när kommande träffar är inplanerade, eller hör av dig till någon av föreningsutvecklarna i personalen!

Valberedningsträff 1, april 2016
Under första träffen förtydligades det vad det innebär att sitta i en valberedning. Fokus var att fånga upp de som nyligen valts till valberedare och påbörjat detta viktiga uppdrag, och ge en bild av hur en kan lägga upp arbetet under olika delar av året.

Under träffen medverkade Henrik Atteryd som var ordförande för den nationella valberedningen 2015-2016. Henrik berättade lite om hur den nationella valberedningen arbetar.

  • Den presentation som användes på träffen går att titta på här.
  • Läs också gärna Henriks sammanfattning och kloka tips från den nationella valberedningen, som finns här.

Valberedningsträff 2, oktober 2016
Valberedningsträff 2 fokuserade på att gå igenom valberedningscirkeln olika delar och ge praktiska tips på hur en kan arbeta. Frågor som togs upp var; Vad innebär de olika uppdragen som du ska rekrytera personer till? Vilken kompetens behövs i en styrelse? Hur rekryterar en så att styrelsen speglar samhället? Hur ska en tänka kring gruppdynamik i en styrelse?

Powerpointbilder från träffen

Valberedningens lathund

Valberedningsträff 3, december 2016
Valberedningsträff 3 tog upp intervjutekniker, hur en kan tänka för att introducera intresserade kandidater till styrelsearbetet och vad det innebär att vara ombud på riksårsmötet. När inte inspelningen var på, pratade deltagarna utmaningar och gav varandra tips.