Valberedningsträffar

Under 2016 erbjöds 3 stycken digitala träffar för valberedare runt om i Sverige. Valberedningsträffarna finns för att ge verktyg i hur en valberedare kan jobba och tips på hur en sätter ihop en bra styrelse. Du får möjlighet att ställa frågor samt diskutera med andra kring hur ni arbetar lokalt runt om i landet.

Kika i kalendern när kommande träffar är inplanerade, eller hör av dig till personalen!

Valberedningsträff 1

Under första träffen förtydligas det vad det innebär att sitta i en valberedning. Fokus är att fånga upp de som nyligen valts till valberedare och påbörjat detta viktiga uppdrag, och ge en bild av hur en kan lägga upp arbetet under olika delar av året. Under träffen brukar ordförande för den nationella valberedningen vara med och berätta lite om hur den nationella valberedningen arbetar.

Den presentation som användes på träffen 2016 går att titta på här. Läs också gärna en sammanfattning och kloka tips från den nationella valberedningen, som finns här.

Valberedningsträff 2

Valberedningsträff 2 fokuserar på att gå igenom valberedningscirkeln olika delar och ge praktiska tips på hur en kan arbeta. Frågor som tas upp är; Vad innebär de olika uppdragen som du ska rekrytera personer till? Vilken kompetens behövs i en styrelse? Hur rekryterar en så att styrelsen speglar samhället? Hur ska en tänka kring gruppdynamik i en styrelse?

Kolla in inspelad valberedningsträff här: https://vimeo.com/185781425

Kolla in Powerpointbilder från träffen samt Valberedningens lathund.

Valberedningsträff 3

Valberedningsträff 3 tar upp intervjutekniker, hur en kan tänka för att introducera intresserade kandidater till styrelsearbetet och vad det innebär att vara ombud på riksårsmötet. Deltagarna delar även med sig av utmaningar och ger varandra tips.