Påverkansarbete

I detta kapitel kan du läsa om hur en lokalförening inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan driva påverkansarbete. Kapitlet beskriver även vad ungdomsförbundet tycker i olika frågor och tips på olika sätt att bedriva påverkansarbete. Det finns även tips på vad en ska tänka på i kontakt med media och på hur rollspelet På Flykt kan användas i påverkansarbete.

Bilagor – Vad tycker Röda Korsets Ungdomsförbund?

Styrdokument – Humanitärpolitiskt program 2015-2017

Styrdokument – Humanitärpolitiskt program 2015-2017 lättläst

Instruktion: Vår ideologiska grund för påverkansarbete

Exempel: Pressmeddelande

Bilagor – Att använda rollspelet på Flykt

Instruktion: Hur lokalföreningar kan jobba med rollspelet På Flykt

Mall: Infofolder för rekrytering av spelledare