Kompisgrupper för ensamkommande

Barn spelar fotboll på en stor gräsmatta.

Våra kompisgrupper hittar på aktiviteter tillsammans med ensamkommande barn och unga. Barn som ofta befinner sig i en mycket utsatt situation.

Våra kompisgrupper består av frivilliga som träffar barn och unga som kommit ensamma till Sverige. De vi träffar väntar på, eller har nyligen fått, besked om uppehållstillstånd.

Tillsammans spelar de biljard, läser läxor, fikar, öva språk, klättrar eller åker skidor. En del kompisgrupper anordnar även sommarläger. I dagsläget har vi ungefär 25 kompisgrupper runt om i landet.

Genom kompisgrupperna skapar vi möten mellan unga. Möten som lättar upp vardagen och ökar förståelsen för varandra. Kompisgrupperna bidrar till en bättre start i Sverige.

Ensamkommande utsatt grupp

Ensamkommande barn och unga är en grupp som ofta befinner sig i en mycket utsatt situation. De barn och unga vi träffar bor på tillfälliga boenden. På boendena lever de ofta i en oviss väntan på asylbeslut, eller så väntar de på förflyttning till en annat boende.

Att delta i en kompisgrupp gör väntan på asylbeskedet lite drägligare.

Du kan engagera dig

Som frivillig i en kompisgrupp får du utbildning av oss för att få den kunskap och de verktyg du behöver för att genomföra ditt uppdrag.

Om du vill bli frivillig i en kompisgrupp, ta kontakt med din närmaste lokalförening. Har du ingen lokalförening där du bor, tveka inte att kontakta vårt kansli.

Kontakt

Marita Rodriguez
08-452 46 94
marita.rodriguez(@)redcross.se