Uppsala

Nyhetsbrev

Ungefär fyra gånger per år publicerar RKUF Uppsala ett nyhetsbrev som går ut till samtliga medlemmar och aktiva. Nyhetsbrevet finns till i syfte att informera om aktuella utbildningar, evenemang och andra nyheter.

Trevlig läsning!

2016

Nyhetsbrev 1: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 1 2016

Nyhetsbrev 2: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 2 2016

2015

Nyhetsbrev 1: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 1 2015

Nyhetsbrev 2: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 2 2015

Nyhetsbrev 3: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 3 2015

2014

Nyhetsbrev 1: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 1 2014

Nyhetsbrev 2: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 2 2014

Nyhetsbrev 3: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 3 2014

Nyhetsbrev 4: Nyhetsbrev RKUF Uppsala Nr 4 2014