Stockholm Syd

Kompisgruppen i Nacka består av volontärer och ensamkommande unga flyktingar som en gång i veckan träffas och tillsammans anordnar aktiviteter för en värdefull fritid. Verksamheten är belägen på ett boende i Nacka där ungdomarna bor

Är du intresserad av att bli aktiv i Kompisgruppen Nacka? Kontakta oss då på kompisgrupp@hotmail.com