Stockholm Syd

Kompisgruppen i Farsta Strand består av volontärer och ensamkommande unga flyktingar som en gång i veckan träffas och tillsammans anordnar aktiviteter för en värdefull fritid. Verksamheten är belägen på ett boende i Farsta strand där ungdomarna bor.

Är du intresserad av att bli aktiv i Kompisgruppen Farsta Strand? Kontakta oss på kompisgrupp@hotmail.com

Friends Group in Farsta Strand consists of volunteers and unaccompanied minor refugees that once a week meet and organize activities together for a valuable leisure. Their located in a housing in Farsta strand where the kids live.

Are you interested in becoming active in the Friends Group Farsta Strand? Contact us at kompisgrupp@hotmail.com