Stockholm Syd

Kompisgrupp Orhems Gård består av volontärer och ensamkommande unga flyktingar som en gång i veckan träffas och tillsammans anordnar aktiviteter för en värdefull fritid. Verksamheten är belägen på ett boende i Sköndal där ungdomarna bor temporärt i väntan på svar om asyl.

Är du intresserad av att bli aktiv på Orhems Gård kontakta oss på kompisgrupp@hotmail.com

Friends Group Orhems Gård consists of volunteers and unaccompanied young refugees who weekly meet and organize activities together for a valuable leisure. They are located in an accommodation in Sköndal where the kids live temporarily while awaiting on answer of asylum.

Are you interested in becoming active in Orhems Gård contact us at kompisgrupp@hotmail.com