Stockholm Syd

Kompisgruppen Linggården består av volontärer och ensamkommande unga flyktingar som en gång i veckan träffas och tillsammans anordnar aktiviteter för en värdefull fritid. Verksamheten är belägen på ett boende i Farsta där ungdomarna bor.

Är du intresserad av att bli aktiv i Kompisgruppen Linggården? Kontakta oss på kompisgrupp@hotmail.com

Friends Group in Linggården consists of volunteers and unaccompanied minor refugees that once a week meet and organize activities together for a valuable leisure. Their located in a housing in Farsta where the kids live.

Are you interested in becoming active in the Friends Group Linggården? Contact us at kompisgrupp@hotmail.com