Stockholm Syd

Färgstark är en verksamhet som har sin bas på ett jourhotell där de en gång i veckan har pyssel med barnen som bor där. De frivilliga inom Färgstark använder sig av alla typer av medel för att tillsammans med barnen skapa konst. Syftet är att erbjuda en kreativ miljö för barn och unga som varken har möjlighet eller motivation till att delta i gruppaktiviteter självmant.

Är du intresserad av att bli aktiv i Färgstark? Kontakta oss på stockholm-syd@rkuf.se

Färgstark has their basis at a jour hotel where they once a week craft with all the kids who live there. The volunteers in Färgstark use different types of means to together with the kids make art. The purpose is to offer a creative environment for kids and youth who neither have the possibility or the motivation to take part in group activities on their own.

Are you interested to become a volunteer in Färgstark? Contact us by sending an e-mail to stockholm-syd@rkuf.se