Stockholm Syd

Kompisgruppen i Axelsberg består av volontärer och ensamkommande unga flyktingar som en gång i veckan träffas och tillsammans anordnar aktiviteter för en värdefull fritid. Verksamheten är belägen på ett boende i Axelsberg där ungdomarna bor.

Är du intresserad av att bli aktiv i Kompisgruppen Axelsberg? Kontakta oss på kompisgrupp@hotmail.com