Stockholm Nord

Info-träffarna är till för dig som är intresserad av att bli frivillig i en verksamhet hos oss i RKUF Stockholm Nord. Här kommer du bland annat få veta lite mer om hur verksamheterna bedrivs och få möjlighet att fråga erfarna frivilliga om vad uppdragen innebär. Info-träffar hålls två till fyra gånger om året beroende på hur stort behovet av nya frivilliga är i våra befintliga verksamheter.

Just nu finns inga bestämda datum för info-träffar under våren 2017.