Sollefteå

Styrelsen för 2017-2018

Johanna Hartikainen
Ordförande
Utbildningsansvarig

Felicia Abelsson
Vice ordförande
Ansvarig för sociala medier
Verksamhetsledare för Simskolan

Jens Carlzon
Kassör

Brendan Rajakumar
Medlems- och rekryteringsansvarig
Verksamhetsledare för Läxhjälpen

Ahmad Karban
Kommunikationsansvarig