Lund

Läxhjälpen träffas en gång i veckan under tidig eftermiddag och hjälper elever i en förberedelseklass med deras respektive läxor. Träffarna varar ungefär en till en och en halv timme per gång. I gruppen är vi fem aktiva läxhjälpare och cirka tolv till tretton barn som deltar.