Läxhjälp för alla

För att alla barn ska få lika chans att klara skolan bedriver vi läxhjälp som är gratis och öppen för alla. Vi har läxhjälp på skolor, bibliotek och boenden för ensamkommande.

Alla barn har rätt att klara skolan, oavsett vilka förutsättningar de har. Men många barn behöver ibland hjälp med sina läxor. Vi tycker att alla barn ska ha en lika chans i livet och att nå sin fulla potential. Därför bedriver vi läxhjälp som är gratis och öppen för alla.

Vi har läxhjälpsgrupper på skolor där elever kan samlas efter skolan och göra sina läxor i lugn och ro och få hjälp om de behöver. Vi har även läxhjälp på bibliotek och boenden för ensamkommande barn och unga.

Mer än läxor

GenrebildLäxhjälpFotoHåkanFlank

Foto: Hålan Flank

Läxhjälpen är så mycket mer än att bara traggla glosor och mattetal. Inom läxhjälpen blir eleven sedd och får känna sig viktig.

Genom att arbeta med ett barnrättsperspektiv ökar vi delaktigheten i våra läxhjälpsgrupper.

Tillsammans med Sensus har vi tagit fram en utbildning för frivilliga inom läxhjälpen som handlar om hur vi sätter barn och unga i fokus.

Kontakt

Jihad Eshmawi
031-7416240
jihad.eshmawi(@)redcross.se