Kalmar

Läxhjälpen

Alla barn har rätt att klara skolan, oavsett vilka förutsättningar de har. Idag finns det många barn som av olika skäl behöver få hjälp med sina läxor, därför anser vi att gratis läxhjälp är superviktigt! Läxhjälpen är, förutom att traggla glosor och mattetal, också ett socialt forum där varje elev får känna sig sedd och bli lyssnad på. Läxhjälpen skapar också gemenskap och stärker varje elevs självkänsla.

Vill du vara en av våra läxhjälpare? Läs mer under ”lediga uppdrag” eller kontakta oss! Maila rkuf.kalmar@redcross.se eller skriv till oss på Facebook!