01 Dec, 2016

Valberedningsträff – träff nummer 3

Plats: Webbaserad träff. Sista anmälningsdag 25 november

Valberedningens uppgift är ta fram kandidater till en ny styrelse och till de andra uppdragen som väljs på årsmötet.

Valberedningens arbete gör det möjligt för föreningens medlemmar att ta beslut om en styrelse som de vet har blivit tillfrågade i förväg och som har tid och kunskap för att genomföra sitt uppdrag.

Valberedningen är årsmötets egna organ och alltså helt fristående från styrelsen. På sätt och vis så är valberedningen ovanför styrelsen i vår organisation. Valberedningen har det stora ansvaret för att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt.

Under 2016 erbjuder vi 3 stycken digitala träffar för att stötta dig i ditt uppdrag som valberedare. Har du missat de tidigare träffarna, kan du läsa om dessa i föreningshandboken.

Den sista och tredje träffen för i år kommer ha fokus på intervjutekniker, hur vi introducerar intresseerade till styrelseuppdraget och framförallt ett stort fokus på erfarenhetsutbyte.

Varmt välkommen!

Datum: 1 december
Tid: 18.00-20.00
Plats: Digital träff, den som anmäler sig får en länk till ett digitalt konferensrum

Till anmälan.