28 Nov, 2017
UTBILDNING

Valberedningsträff 3

Plats: Webbaserad utbildning.

Under 2017 erbjuder vi 3 stycken digitala träffar för att stötta dig i ditt uppdrag som valberedare. Har du missat de tidigare träffarna, kan du läsa om dessa i föreningshandboken.

Valberedningens uppgift är ta fram kandidater till en ny styrelse och till de andra uppdragen som väljs på årsmötet.

Valberedningens arbete gör det möjligt för föreningens medlemmar att ta beslut om en styrelse som de vet har blivit tillfrågade i förväg och som har tid och kunskap för att genomföra sitt uppdrag. Valberedningen är årsmötets egna organ och alltså helt fristående från styrelsen. På sätt och vis så är valberedningen ovanför styrelsen i vår organisation. Valberedningen har det stora ansvaret för att föreningen får en styrelse som fungerar så bra som möjligt.

Den sista och tredje träffen för i år kommer ha fokus på intervjutekniker, hur vi introducerar intresserade till styrelseuppdraget och framförallt ett stort fokus på erfarenhetsutbyte.

Tid: 18-19.30

Plats: Digitalt, vi skickar ut möteslänk några dagar innan träffen.

Varmt välkommen!

Anmälningsformulär hittar ni här. Sista anmälningsdag är 24/11!

För frågor eller funderingar kontakta Nathalie.Eriksson@redcross.se eller Josefin.Lindh@redcross.se