I skolan

Röda Korsets Ungdomsförbund i skolan

Här hittar du vad vi har att erbjuda till skolor runt om i Sverige. Det är allt från aktiviteter innan och efter skolan till interaktiva workshops.

Rollspelet På flykt – Åk 9 och gymnasiet

I rollspelet På Flykt simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Det baseras på vittnesmål från familjer som tvingats fly och är framtaget för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen. Passet avslutas med samtal kring migrationsströmmar i världen och belyser rätten till att söka asyl. Läs mer om praktiska detaljer och skicka bokningsförfrågan. Det är gratis för skolor.

På Flykt täcker många mål i läroplanerna och i vissa kursplaner. Ett mål i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet är exempelvis att varje elev ska kunna ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”.

Från åskådare till aktör – Gymnasiet

Från åskådare till aktör är en kombination av rollspelet På Flykt och något som kallas humanitetsspelet. Här får eleverna verktygen som de behöver för att starta och driva egna projekt med fokus på antirasism och humanitär migration under skoltid. Metoden är snabb, rolig och interaktiv. En perfekt utgångspunkt för elever som ska göra gymnasiearbeten eller projektarbeten. Just nu tar vi inte emot nya bokningar, men du kan skicka intresseanmälan för HT-17 så återkommer vi!

Frukostklubben – Åk 6-9

Visste du att 25 % av alla barn under 18 år uppger att de går utan frukost minst en dag i veckan? Det finns många anledningar till varför unga inte äter frukost, men resultatet är ofta detsamma. Det är svårare att klara skolan på tom mage. För att kunna ge elever bättre förutsättningar för att klara sin skolgång driver vi frukostklubbar där våra frivilliga samlas tillsammans med era elever innan skolstart för att äta frukost och umgås. Det är ett tillfälle för unga att bli sedda, prata av sig, möta förebilder och ladda upp med energi inför en heldag i skolan.

Vill du att era elever ska få en bra start på dagen? Kontakta oss för mer information. Att tänka på: Vem kan vara kontaktperson på skolan? Vilka lokaler kan användas till frukostklubben? Hur kan ni förankra frukostklubben hos era elever?

Läxhjälp – Åk 4-9

För att alla barn ska få lika chans att klara skolan har vi läxhjälp som är gratis och öppen för alla. Det är viktigt för oss att läxhjälp inte bara handlar om att traggla glosor och mattetal, vi vill att elever som kommer till oss ska bli sedda och känna sig viktiga. Läxhjälpen sköts av våra duktiga frivilliga som får relevant utbildning innan sitt uppdrag.

Behövs läxhjälp på er skola? Kontakta oss för mer information! Att tänka på: Vem kan vara kontaktperson på skolan? Vilka lokaler kan användas till läxhjälp? Hur kan ni förankra läxhjälpen hos era elever?