Halmstad

Hej! Vi är styrelsen i Röda Korsets Ungdomsförbund Halmstad 2017. Nedan följer en presentation av varje styrelseledamot. Trevlig läsning och ta gärna kontakta med oss om du undrar något. Du når oss alla på rkuf.halmstad@redcross.se

Hello! We are the committee in Red Cross Youth Halmstad 2017. Below you can read about each committee member. We hope you enjoy the reading and you are very welcome to contact us if you have any questions. You reach us all at rkuf.halmstad@redcross.se


For English please scroll down.

Jamal Ammouri är 26 år och har varit med i styrelsen sedan februari 2016. Jamal kommer från Syrien och studerar svenska på SFI.

Hiba Charkas är 25 år och var med och bildade Röda Korsets Ungdomsförbund Halmstad 2015. Hiba arbetar som vd i ett privat företag.

Sanna Lovén är 30 år och var med och bildade Röda Korsets Ungdomsförbund Halmstad 2015. Sanna valdes till föreningens ordförande för verksamhetsåren 2017 och 2018 under föreningens årsmöte i februari 2017. Sanna arbetar inom barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstads kommun, som ekonom och skolskjutssamordnare.

Evelina Isbring är 24 år och var med och bildade Röda Korsets Ungdomsförbund Halmstad 2015. Evelina är vald till föreningens kassör verksamhetsåren 2015-2017. Evelina pluggar biomedicin med inriktning fysisk träning på Högskolan i Halmstad. Vid sidan av studierna jobbar hon med funktionshindrade.

Youssef Alkhous är 25 år och valdes till ny styrelseledamot för verksamhetsåren 2017 och 2018 under föreningens årsmöte i februari 2017. Youssef kommer från Syrien och studerar svenska på SFI.

In English:

Jamal Ammouri is 26 years old and has been committee member since February 2016. Jamal is from Syria and studies Swedish at SFI.

Hiba Charkas is 25 years old and has been part of the association since it was started in 2015. Hiba works as CEO in a private company.

Sanna Lovén is 30 years old and has been part of the association since it was started in 2015. Sanna was elected as the chairwoman of the association for the years 2017 and 2018 during the association’s annual meeting in February 2017. Sanna works at the child and youth department within the local authority, as aconomiskt and as coordinator of school transports.

Evelina Isbring is 24 years old and has been part of the association since it was started in 2015. Evelina is elected as the cashier of the association for the years 2015-2017. Evelina studies bio medicine physical training at Halmstad University. She also works with disabled people.

Youssef Alkhous is 25 years old and was elected as new committee member for the years 2017 and 2018 during the association’s annual meeting in February 2017. Youssef is from Syria and studies Swedish at SFI.