Halmstad

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, Halmstad!
Welcome to Red Cross Youth, RCY, Halmstad!

Vi arbetar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra. Torsdagen den 9 mars 2017 kl. 18.00-20.00 har vi vårt nästa möte i Röda Korsets lokaler på Bryngelshusgatan 9 i Halmstad och då är du hjärtligt välkommen. Vi kommer då planera för vårens rekrytering. Våra mål är att starta en kompisgrupp och en lokal grupp som bemannar chatten Jourhavande kompis. För att kunna starta grupperna behöver vi fler frivilliga. Vill du dela med dig av dina rekryteringsidéer? Kom till vårt möte på torsdag. Vi bjuder på vegetarisk soppa med tillbehör samt fika. Skicka ett mejl till oss på rkuf.halmstad@redcross.se om du kommer och vill ha mat och fika (senast kl. 18.00 8/3 för att vi ska hinna förbereda). Meddela även om du har specialkost du vill att vi tar hänsyn till. Hoppas vi ses!


Vid vårt senaste styrelsemöte, 2017-02-22, hade vi besök av Moa och Marcia som är anställda i Röda Korsets Ungdomsförbund. At our latest committee meeting, February 22nd, 2017, Moa and Marcia, employees of Red Cross Youth, visited us.

We are working to ensure that all children and young people feel safe and good. Thursday March 9th, 2017, 6.00-8.00 p.m. we will have our next meeting in Red Cross house at Bryngelshusgatan 9 in Halmstad and you are very welcome. Then we will plan for recruitment during the spring term. Our goals are to start a friend group and a local group who mans the chat Everyday friend. To start the groups we need more voluntaries. Do you want to share your recruitment ideas with us? Come to our meeting on Thursday. We serve vegetarian soup and ‘fika’. Send us an e-mail to rkuf.halmstad@redcross.se if you will come and would like to have soup and ‘fika’ (March 8th, 6.00 p.m. the latest so we have time to prepare). Please let us also know if you have any special diet you want us to know about. We are looking forward meeting you!

RKUF arbetar för barn och ungas rättigheter och ett humanare samhälle. Vi kämpar mot rasism och främlingsfientlighet och ställer upp för och tillsammans med barn och unga i utsatta situationer. RKUF är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 189 länder.

RCY works for children’s and young people’s rights and a more humanitarian society. We are fighting against racism and xenophobia and stand up for and with children and young people in vulnerable situations. RCY is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent movement found in 189 countries.

Ta ställning och gör skillnad för barn och unga varje dag! Det är gratis att vara medlem, du blir medlem både ungdomsförbundet och i Svenska Röda Korset. Medlem kan du blir här: http://rkuf.se/engagera-dig/bli-medlem/

Take a stand and make a difference for children and young people every day! It is for free to be a member, then you become a member of both the RCY Association as well as the Swedish Red Cross. You may become member here: http://rkuf.se/engagera-dig/bli-medlem/

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för oss att fortsätta göra påtagliga insatser för barn och unga i Sverige!

Through your membership, you make it possible for us to continue to make significant efforts for children and young people in Sweden!