Halmstad

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, Halmstad!
Welcome to Red Cross Youth, RCY, Halmstad! (for information in English please scroll down)

Vi arbetar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra.

Söndagen den 14 maj 2017 kl. 14.00 bjuder vi på fika i Röda Korsets lokaler på Bryngelshusgatan 9 i Halmstad. Vi håller en kort presentation om vad vår förening står för, vad vi gör och hur du skulle kunna engagera dig. Vi bjuder på fika och det finns möjlighet för dig att prata med oss, ställa frågor, bli medlem och anmäla intresse att bli frivillig i någon av de verksamheter vi planerar att starta. Alla är välkomna att delta, du väljer själv om du är intresserad av att bli medlem och/eller frivillig i vår förening, det är inget krav att bli det bara för att du kommer till fikat. Det krävs ingen föranmälan men för att vi ska kunna planera inköp är vi ändå tacksamma om du meddelar att du tänker komma genom att klicka och fylla i dina uppgifter här Hoppas vi ses!

Våra mål är att starta en verksamhet på asylboendet Spenshult samt en lokal grupp som bemannar chatten Jourhavande kompis. För att kunna starta verksamheterna behöver vi fler frivilliga. Läs mer om uppdraget som frivillig  och anmäl ditt intresse genom att klicka på länkarna:

Verksamhet på asylboendet Spenshult i Halmstad kommun
Chatten Jourhavande kompis i Halmstad

RKUF arbetar för barn och ungas rättigheter och ett humanare samhälle. Vi kämpar mot rasism och främlingsfientlighet och ställer upp för och tillsammans med barn och unga i utsatta situationer. RKUF är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 189 länder.

Ta ställning och gör skillnad för barn och unga varje dag! Det är gratis att vara medlem, du blir medlem både ungdomsförbundet och i Svenska Röda Korset. Du kan bli medlem eller förnya ditt medlemskap här

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för oss att fortsätta göra påtagliga insatser för barn och unga i Sverige!

We are working to ensure that all children and young people feel safe and good.

Sunday May 14th, 2017, 2.00 p.m. we offer coffee, cakes etc. at Red Cross, Bryngelshusgatan 9, Halmstad. We’ll hold a short presentation about what our association stands for, what we do and how you can be involved. We offer coffee, cakes etc. and it’s an opportunity for you to talk to us, ask questions, become a member and sign up for a mission as voluntary in any of the activity groups we plan to start. All are welcome to participate, you decide whether you are interested in becoming a member and/or voluntary in our association, it’s no requirement to become it just because you join our event. You don’t have to sign up for this event, even though we are grateful if you inform us about your participation here We are looking forward meeting you!

Our goals are to start an activity group at Spenshult as well as a local group manning Red Cross Youth’s chat everyday friend. We need more voluntaries to be able to start these activity groups. You can read more about the missions by following these links:

Activity group at Spenshult in Halmstad municipality
The chat Everyday friend in Halmstad

RCY works for children’s and young people’s rights and a more humanitarian society. We are fighting against racism and xenophobia and stand up for and with children and young people in vulnerable situations. RCY is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent movement found in 189 countries.

Take a stand and make a difference for children and young people every day! It is for free to be a member, then you become a member of both the RCY Association as well as the Swedish Red Cross. You may become member or renew your membership here

Through your membership, you make it possible for us to continue to make significant efforts for children and young people in Sweden!