Halmstad

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, Halmstad!
Welcome to Red Cross Youth, RCY, Halmstad! (for information in English please scroll down)

Vi arbetar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra.

Våra mål är att starta en verksamhet på asylboendet Spenshult samt en lokal grupp som bemannar chatten Jourhavande kompis. För att kunna starta verksamheterna behöver vi fler frivilliga. Läs mer om uppdraget som frivillig  och anmäl ditt intresse genom att klicka på länkarna:

Verksamhet på asylboendet Spenshult i Halmstad kommun
Chatten Jourhavande kompis i Halmstad

RKUF arbetar för barn och ungas rättigheter och ett humanare samhälle. Vi kämpar mot rasism och främlingsfientlighet och ställer upp för och tillsammans med barn och unga i utsatta situationer. RKUF är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 189 länder.

Ta ställning och gör skillnad för barn och unga varje dag! Det är gratis att vara medlem, du blir medlem både ungdomsförbundet och i Svenska Röda Korset. Du kan bli medlem eller förnya ditt medlemskap här

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för oss att fortsätta göra påtagliga insatser för barn och unga i Sverige!

We are working to ensure that all children and young people feel safe and good.

Our goals are to start an activity group at Spenshult as well as a local group manning Red Cross Youth’s chat everyday friend. We need more voluntaries to be able to start these activity groups. You can read more about the missions by following these links:

Activity group at Spenshult in Halmstad municipality
The chat Everyday friend in Halmstad

RCY works for children’s and young people’s rights and a more humanitarian society. We are fighting against racism and xenophobia and stand up for and with children and young people in vulnerable situations. RCY is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent movement found in 189 countries.

Take a stand and make a difference for children and young people every day! It is for free to be a member, then you become a member of both the RCY Association as well as the Swedish Red Cross. You may become member or renew your membership here

Through your membership, you make it possible for us to continue to make significant efforts for children and young people in Sweden!