Halmstad

Välkommen till Röda Korsets Ungdomsförbund, RKUF, Halmstad!
Welcome to Red Cross Youth, RCY, Halmstad!

Vi arbetar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra. Lördagen den 18 februari 2017 har vi vårt årsmöte och då är du hjärtligt välkommen, se Inbjudan till föreningsårsmöte 2017-02-18. Meddela via denna länk om du planerar att komma: https://goo.gl/forms/FrygZIwFzLLNh5Eq2

We are working to ensure that all children and young people feel safe and good. Saturday February 18th, 2017, we will have our annual meeting and you are very welcome, see Invitation to annual meeting 18.2.2017. Let us know if you want to come by following this link: https://goo.gl/forms/FrygZIwFzLLNh5Eq2


Några foton från årsmötet 2016/Some photos from the annual meeting 2016

Just nu söker vi en ny ordförande och nya styrelseledamöter. Ta chansen att få värdefull erfarenhet och ha en rolig tid tillsammans med oss! Visa ditt intresse senast 6 februari 2017 via denna länk så kontaktar vi dig: https://goo.gl/forms/EFbQlLLjxJlhgM3H3
Här kan du läsa mer om styrelsens arbete och de olika rollerna i en styrelse: http://rkuf.se/kap-2-styrelsens-arbete/

Right now we are looking for a new chairperson and new committee members. Take the chance to gain valuable experience and have a fun time together! Show your interest February 6th, 2017, the latest by following this link and we will contact you: https://goo.gl/forms/EFbQlLLjxJlhgM3H3

RKUF arbetar för barn och ungas rättigheter och ett humanare samhälle. Vi kämpar mot rasism och främlingsfientlighet och ställer upp för och tillsammans med barn och unga i utsatta situationer. RKUF är en del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen som finns i 189 länder.

RCY works for children’s and young people’s rights and a more humanitarian society. We are fighting against racism and xenophobia and stand up for and with children and young people in vulnerable situations. RCY is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent movement found in 189 countries.

Ta ställning och gör skillnad för barn och unga varje dag! Det är gratis att vara medlem, du blir medlem både ungdomsförbundet och i Svenska Röda Korset. Medlem kan du blir här: http://rkuf.se/engagera-dig/bli-medlem/

Take a stand and make a difference for children and young people every day! It is for free to be a member, then you become a member of both the RCY Association as well as the Swedish Red Cross. You may become member here: http://rkuf.se/engagera-dig/bli-medlem/

Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för oss att fortsätta göra påtagliga insatser för barn och unga i Sverige!

Through your membership, you make it possible for us to continue to make significant efforts for children and young people in Sweden!