Göteborg

Styrelsen 2017

Lotta Schneider

Ordförande

Frida Olofsson

Vice Ordförande
Kontaktperson för Eventgruppen

Sofia Cesarini

Kassör
Ansvarig för ekonomi och fonder

Rebecca Hartill

Sekreterare
Kontaktperson åt läxhjälp

Malin Enerås

Ledamot
Ansvarig för utbildning och intern kommunikation samt kontaktperson åt Transitgruppen

Mika Larsson

Ledamot
Ansvarig för extern kommunikation och kontaktperson åt Frukostklubben samt digital läxhjälp

Azra Halalkic

Ledamot
Ansvarig för extern kommunikation och kontaktperson åt kompisgrupperna

Linnea Netin

Ledamot
Ansvarig för utbildning och kontaktperson åt Jourhavande Kompis

 

Kontakt till styrelsen:

rkuf.goteborg@redcross.se

https://www.facebook.com/rkufgbg

https://instagram.com/rkufgbg/

Röda Korsets Ungdomsförbund Göteborg

Första Långgatan 28C

413 27 Göteborg