Utbildningar för dig som är frivillig

För att säkerställa att våra frivilliga i våra olika verksamheter har kunskap att bedriva bra och relevant verksamhet erbjuder vi utbildningar inom verksamhetsstöd. Här kan du läsa om de olika utbildningarna vi har tagit fram!

Rollspelet På Flykt

Spelledarutbildning På Flykt

Uppdraget som spelledare för På Flykt vänder sig till dig som vill arbeta med viktiga frågor kring asyl och mänskliga rättigheter på ett annorlunda sätt. Ditt uppdrag går ut på att leda det text- och upplevelsebaserade rollspelet På Flykt för främst skolelever men även andra som bokar rollspelet!

Under utbildningen till spelledare får du lära dig hur en leder rollspelet och diskussionerna efter spelet. Du får träna på att leda en grupp. Efter utbildningen håller du spelet ute på skolor tillsammans med en van spelledare. När du känner dig redo kan du hålla i spelet som ledare och hjälpa till att inskola nya spelledare.

Klicka här för att läsa mer om På Flykt och uppdraget som spelledare!

Höstens utbildningar för blivande spelledare:

  • Spelledarutbildning i Göteborg 10/9
  • Spelledarutbildning i Umeå 17/9
  • Spelledarutbildning i Malmö 15/10
  • Spelledarutbildning i Stockholm 5/11

Fler utbildningar kommer planeras in framöver. Håll utkik här!

Kompetens- och utvecklingsträff för På Flykt-spelledare

Den 21 maj arrangeras det en kompetens- och utvecklingsträff dit alla utbildade spelledare runtom i Sverige är inbjudna att delta. Dagen riktar sig till alla spelledare, såväl nya som veteraner. Temat för dagen är ”Utveckling av spelet och spelledare” där det finns chans att påverka utveckling av spelet men också möjlighet till personlig utveckling genom omvärldsbevakning och utbyte av erfarenheter av andra spelledare!

Träffen går av stapeln den 21 maj 09:15-16:30 och hålls i Stockholm. Det är helt konstnadsfritt att delta! Här kan du läsa mer om träffen och anmäla dig: Kompetens- och utvecklinsgträff för På Flykt-spelledare

Sista anmälningsdag är den 5 maj kl. 12.00.

 

Fler utbildningar för dig som är frivillig

Ideologiutbildning

Det här är en grundutbildning som riktar sig till alla, både medlemmar och intresserade. Alla som engagerar sig frivilligt i Röda Korsets Ungdomsförbund bör gå Ideologiutbildningen. Utbildningen ger dig bakgrunden till hur och varför vår organisation bildades. Den ger dig även verktyg och kunskap kring vår ideologi samt vad det innebär att vara en del av en stor och världsomspännande rörelse som tillsammans, utifrån våra lokala förutsättningar, arbetar för att nå den yttersta grundprincipen: humanitet.

Kompisgruppsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som är eller ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till asylsökande barn och ungdomar på transit, PUT boenden  (boende för ungdomar med permanent uppehållstillstånd) eller migrationsverkets anläggningar. Ni får möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör en plan för terminen. Vill du engagera dig i en kompisgrupp, hör av dig till din närmaste lokalförening.

Läxhjälpsutbildning

Denna utbildning vänder sig till dig som ska bli aktiv i verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som vill ha hjälp med sina läxor. Under utbildningen får ni möjlighet att lära känna varandra i gruppen och jobba fram ett gemensamt synsätt kring och avgränsning av uppdraget samt verktyg att tillsammans skapa en verksamhet som går i linje med syfte och mål av verksamheten. Utbildningen avslutas med att gruppen tillsammans gör upp en plan för terminen.