Det finns massor du som är under 18 år kan göra hos oss. Du behövs!

För alla frivilliguppdrag får du gratis utbildning och stöd under tiden. Vissa av våra uppdrag har en åldergräns på 18 år, tex frivillig i Jourhavande kompis och i de flesta kompisgrupper. Du kan inte vara äldre än 30 år för att sitta i en styrelse. Kolla i din närmaste lokalförening vilka verksamheter de driver.

Sitt i styrelsen i en lokalförening
Bli läxhjälpare
Bli spelledare för På Flykt
Bli frivillig i frukostklubben
Bli medlem