Vad innebär det att vara frivillig?

Att vara frivillig i Ungdomsförbundet betyder att du är med i en verksamhet eller styrelse. Att ge av sin tid och sitt engagemang är bland det finaste som finns.

Alla våra verksamheter och lokalföreningsstyrelser består av frivilliga som gör skillnad för barn och unga runt om i Sverige. Utan frivilliga och medlemmar vore vi ingenting!

Du hittar lediga frivilliguppdrag här.

Här läser du mer om vilka olika slags uppdrag vi har i Ungdomsförbundet.

Hur mycket tid tar det?

Det är olika beroende på vilken verksamhet du är med i, men ett par timmar i månaden brukar det handla om. Du går först en utbildning så du vet vad du ska göra i verksamheten. Ofta har ni möten ungefär en gång i månaden för att planera vad ni ska göra. Ofta är det på kvällstid, men det finns också uppdrag på dagtid och helg.

Frivillighet är en av rödakorsrörelsens grundprinciper.

Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Frivillighet gäller både givare och mottagare. Den frivilliga hjälpen får inte innebära att man ger avkall på kvaliteten. Med osjälvisk hjälp menas att vi inte har några egna intressen att tillgodose.

Har du frågor kan du alltid höra av dig till oss! rkuf@redcross.se